Tuesday, 22 May 2012

Quotes

Dear Diary... Orang yang selalu berkata jujur akan mendapat 3 perkara dalam hidup iaitu kepercayaan, cinta dan rasa hormat sesama manusia :)

Thanks for reading.